Termeni și condiții


1. Introducere

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://cherhanapontica.ro, deținut de firma PONTICA STAR SRL, înregistrată cu numărul de identificare fiscală RO32915419 și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/481/2014 (denumită în continuare „PONTICA STAR”).

Prin accesarea sau utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare descrise mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

2. Accesul și utilizarea site-ului

Accesul la acest site este permis doar persoanelor care au vârsta legală pentru a încheia un acord contractual. Prin accesarea sau utilizarea site-ului, confirmați că aveți vârsta legală pentru a încheia un astfel de acord.

PONTICA STAR își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe accesul dvs. la acest site, cu sau fără notificare prealabilă, în orice moment și din orice motiv. PONTICA STAR nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună suferită de dvs. ca urmare a suspendării sau întreruperii accesului la acest site.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului https://cherhanapontica.ro, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale și brevetele, aparțin PONTICA STAR sau altor terțe părți, acolo unde este cazul.

Nu aveți permisiunea de a copia, reproduce, distribui, publica, afișa, modifica sau crea lucrări derivate bazate pe conținutul acestui site, fără permisiunea prealabilă scrisă a PONTICA STAR sau a altor proprietari ai drepturilor de proprietate intelectuală.

4. Limitarea responsabilității

Acest site este furnizat în forma sa actuală și în măsura în care este disponibil. PONTICA STAR nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pierdere sau daună cauzată de utilizarea acestui site sau de imposibilitatea de a utiliza acest site.

PONTICA STAR nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube directe sau indirecte, pierderi financiare sau orice altă daună cauzată de utilizarea acestui site sau de imposibilitatea de a utiliza acest site.

5. Modificări ale termenilor și condițiilor

PONTICA STAR își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare a acestui site în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin continuarea utilizării site-ului după publicarea modificărilor, sunteți de acord să respectați noile termeni și condiții.

6. Legile aplicabile

Utilizarea acestui site este guvernată de legile în vigoare din România. Orice litigiu ce ar putea să apară în legătură cu utilizarea acestui site va fi supus jurisdicției instanțelor competente din România.

7. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre prevederile din acești termeni și condiții este considerată a fi nevalidă sau neexecutabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dvs. și PONTICA STAR cu privire la utilizarea acestui site și înlocuiesc toate acordurile anterioare sau contemporane, scrise sau verbale, cu privire la acest subiect.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de contact furnizate pe pagina de contact https://cherhanapontica.ro/contact/ .

Data ultimei actualizări: 20 februarie 2023.

Meniu Principal